our office

Hvordan reparere lekkasjer og skader raskest mulig - og under ekstreme forhold?

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

En av de virkelig store utfordringene til vedlikeholds-ansvarlige offshore, på skip og på land er den ekstremt korte tiden man har på seg til å foreta nød-reparasjoner, som en lekkasje fra et rør eller en tank.

 

Det finnes mange polymeriske reparasjonsløsninger, men ikke alle fungerer godt når skadestedet ikke blir tilstrekkelig forbehandlet, og kan derfor ofte feile. Denne artikkelen fokuserer på den nyeste overflate-tolerante teknologien. Produktene kan brukes som en rask og varig reparasjon. Slike reparasjoner kan også utføres i områder med olje, som er kalde, våte, til og med under vann.

 

Gratis vedlikeholdsguide for maritime fartøy og utstyr

 

Forbehandling av overflater i felt

Å produsere materialer som herder raskere og ved lavere temperaturer har lenge vært målet til leverandører av beskyttende belegg og reparasjonskompositter.

 

Både leverandører, kontraktører, sluttbrukere og eier av selve fartøyet, utstyret eller anlegget er ute etter det samme: Bedre produksjon og redusert nedetid.

 

En kritisk del av ethvert belegg eller reparasjonsmateriale er egenskapen det har til å hefte seg til underlaget. I tillegg er det viktig at underlaget er rent, tørt og uten noen form for forurensninger eller kontaminering. Uheldigvis kan det være veldig vanskelig å imøtekomme alle disse kravene i felt, spesielt offshore og i områder med høy luftfuktighet.

 

Ny polymerteknologi har ført til at det er utviklet epoksybaserte materialer som kan påføres oljete, våte overflater, til og med under vann. Dette reduserer kravene til overflateforbehandling. Selv uten sandblåsing kan de nye materialene trenge ned i overflaten på reparasjonsstedet og skape en sterkt mekanisk vedheft.

 

ahansen_4382_3Reparasjoner av overflater i skvalpesonen kan medføre store utfordringer

 

Utvikling av den nyeste teknologien

Det er stor etterspørsel i markedet etter hurtigherdende produkter med overflate-toleranse. I mange tilfeller er forbehandling vanskelig og underlaget er forurenset.  Dette er ofte et krav for å kunne bruke de fleste reparasjonsmaterialer.

 

Ønsket om å redusere nedetid på utstyr, fartøy og anlegg og håndtere uønskede hendelser har medført behov for et hurtig-herdende, overflate-tolerant reparasjonsmateriale.

 

Ny polymerteknologi har ført til utviklingen av det første hurtigherdende, overflate-tolerante materialene beregnet på nødreparasjon.

 

Disse materialene åpner helt nye muligheter for reparasjon når forbehandling ikke kan gjøres. Materialene forlenger levetiden til utstyret og anlegget i flere år.

 

Rask herding og tilbakeføring til normal drift

For å minimere nedetid er det viktig at reparasjonsmaterialer herder og utvikler mekanisk styrke (vedheft) hurtigst mulig.

 

Disse nye produktene herder hurtig etter at man blander sammen de to komponentene, selv i lav temperatur, uten at det går ut over styrke. Ved lave omgivelsestemperaturer vil dette systemet fremdeles beholde sine robuste og slitesterke egenskaper. Figuren under viser utviklingen av heftstyrke over tid ved forskjellige temperaturer.

 

tensile adhesion, heft til underlag i forskjellige omgivelsestemperaturer

Belzona's nye produkter herder raskt, selv i lave temperaturer

 

Produktleverandører, kontraktører, sluttbrukere og eiere av utstyr, fartøy og anlegg har til alle tider stått ovenfor utfordringen med å være nødt til å gjennomføre tid- og ressurskrevende overflatebehandling på skadestedet, med påfølgende kostnader og nedetid for hele operasjonen eller produksjonen.

 

Ny teknologi i polymer materialer har ført til at det nå finnes hurtigherdende, overflate-tolerante materialer for nødreparasjoner.
Vedlikeholdsguide for maritime fartøy

Topics: Reparasjon

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Hvordan gjøre vedlikehold effektivt i olje- og gassindustrien?

Våre nyeste artikler