our office

Leading edge beskyttelse med kun ett lag av Belzona 5721

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

Bruken av fornybare ressurser er en innovativ og bærekraftig måte å generere energi på. Sammenlignet med fossilt brensel er prosessen med å generere energi fra fornybare ressurser langt mer gunstig for klimaet. Vindenergi leder for tiden veien for den fornybare energi-sektoren og blir regnet som en av de største ressursene for ren energi i verden. Et resultat er at hundrevis av milliarder av dollar blir investert i sektoren hvert år, noe som gjør det til en av verdens raskest voksende industrier.

 

Ved utgangen av 2015 sto vindkraft for 3,7% av verdens elektrisitet og i 2016 var det over 340 000 vindturbiner i drift verden over. Dette vil bare øke, ettersom teknologien stadig forbedres og vindkraft blir mer utbredt. Med et økende fokus på å bruke vindkraft som energiressurs, kommer også nødvendigheten for å vedlikeholde vindturbinene.

Vindmøller, leading edge beskyttelse, vingeblad vedlikehold og reparasjon med Belzona

 

Problemene i dag

Ett av de største problemene for industrien i dag er vedlikehold. Å stoppe energiproduksjonen og demontere turbinene for vedlikehold og reparasjoner er en kostbar og lang prosess. En vanlig vindturbin er satt sammen av opp mot 8000 forskjellige deler, som kan få et utvalg av vedlikeholdsproblemer. Dette kan skyldes miljøskader, erosjon og korrosjon, eller andre årsaker. Offshore vindparker medfører enda flere problemer, ikke bare er de i et hardere miljø, men det er også vanskeligere å utføre reparasjoner og vedlikehold in-situ.

 

På kantene på vingeblader (leading edge) kan skader forekomme av intenst solskinn, regn, snø, hagl, støv og skitt. Erosjon og skader fra sammenstøt vil føre til slitasje på bladenes overflate, som igjen vil redusere bladenes prestasjon og effektivitet. Dette vil i det lange løp føre til redusert produksjon av kraft fra vindturbinene. Skade på kanten av vingebladene kan føre til 4-20% tap av den årlige energiproduksjonen når skaden er akutt. Beskyttelse av vingebladene er derfor vesentlig for å sikre den aerodynamiske effektiviteten og energi produksjonen.

 

Viktigheten av en løsning av høy kvalitet som er lett å påføre for beskyttelse og reparasjon av vingeblad (leading edge) har derfor økt for å kunne holde tritt med etterspørselen for vindkraft.

 

En nylig vellykket reparasjon med Belzona

I en vindmøllepark i Storbritannia gjennomgikk en av Endurance E-3120 turbinene vedlikehold og inspeksjon, spesifikt på vindturbinbladene. Disse hadde problemer med nedbryting på grunn av erosjon fra regn og på grunn mekanisk løfting av bladene. Tape-systemet på turbinbladene hadde begynt å flasse av, i tillegg til at det var tydelige tegn på erosjon og støtskader på bladene. Dette påvirket ytelse, energiproduksjon, samt levetiden til vindmøllene.

 

  Vingeblad1

Vingebladene ble tatt ned før vasking og reparasjon

 

Vingeblad2

Beskyttelse med teip-system som var på bladene

 

Produktet de endte opp med å benytte seg av for reparasjon var Belzona 5721, et nyutviklet produkt for beskyttelse av leading edge på vindmøller. Det var i hovedsak to grunner til at Belzona 5721 ble benyttet i dette tilfellet. Operatøren hadde ved tidligere anledninger benyttet andre Belzona produkter til diverse vedlikehold av vind turbiner, inkludert tetting av lekkasjer og gjenoppbygging av metall. I tillegg var applikasjonsmetoden rask og medførte redusert nedetid som ikke fantes hos alternative leverandører. På grunn av en kjapp behandlingstid kunne bladene settes i bruk allerede samme dag.

 

Vingeblad3

Belzona 5721 blir påført på vingebladet

 

Belzona 5721 er en 2-komponents coating med høy ytelse, spesifikt utviklet for å beskytte leading edge på vingebladene til vindmøller fra erosjon og skader fra sammenstøt.

 

Systemet passer perfekt for påføring on-site, ettersom det er enkelt å påføre med en børste og trenger kun ett lag. Belzona 5721 har også lav herde-temperatur som sørger for kjapt vedlikehold slik at vingebladene fort kan komme tilbake i bruk.

 

Vingeblad4Vingeblad etter reparasjon med Belzona 5721

 

Det er også trygt å påføre Belzona 5721 kaldt, uten at man behøver ekstra utstyr. I tillegg er Belzona 5721 100% fri for faste stoffer og løsemidler, noe som gjør at det passer utmerket for fabrikkanvendelse.

Topics: Beskyttelse, Vindkraft

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Våre nyeste artikler