our office

Reparasjon og beskyttelse av overflater: Når dyrest blir mest lønnsomt

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

Kan løsninger som i utgangspunktet er mer kostbare vise seg å være mer økonomisk lønnsomme i lengden? Billige reparasjonssystemer kan være en bra kvikk-fiks og en midlertidig løsning på en skade eller lekkasje. Slike produkter er derimot sjelden av samme kvalitet som skikkelige produkter da de tåler mindre, og har kortere levetid.

 

Gratis guide til vedlikehold i olje- og gassindustrien

I tillegg kan kostnader som er knyttet til reparasjonen (som nedetid, OPEX, logistikk, tilgang og godkjenninger) faktisk gjøre at den lave produktkostnaden øker betydelig.

 

Et resultat av denne kunnskapen og erfaringen er at når operatører leter etter en vedlikeholds-løsning, så kalkulerer de også inn:

 

  • de direkte kostnadene for levering og arbeidstiden
  • de indirekte kostnadene for nedetid og tap av produksjon, i tillegg til
  • totalkostnader for fremtidig drift og vedlikehold

 

Ved å investere i de riktige løsningene kan man få produkter som varer betydelig lengre og har bedre ytelse. Istedenfor å bytte ut deler jevnlig kan man bruke nye epoksy-produkter som kan kutte kostnadene betydelig og forlenge vedlikeholdsintervallene betydelig.

 

Her er noen eksempler:

 

Eksempel 1: Reparasjon ved bruk av liming på et plattformdekk

Fordel – Mye kortere nedetid

Sted – Mexico gulfen

Potensielt tap som ble forhindret - est. $3 million

 

Over flere år ble det unnlatt å gjøre nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold på et plattformdekk. Konsekvensene av dette ble at metallet begynte å bli alvorlig korrodert. Reparasjon var nødvendig da den strukturelle integriteten var i fare.

          glandreneau epoksyløsning for reparasjon av plattformdekk glandreneau epoksyløsning for reparasjon av plattformdekk i olje og gassindustri

Plattformdekk før og etter vedlikehold med dyrere reparasjonsløsning som varte lengre

 

Valg av løsning

Det første valget man kunne ta for å reparere skadene var å sveise plater til dekk, en prosess som ble anslått å være 20 % billigere enn å bruke et limingssystem. Nedetiden som trengtes for å sveise var derimot på 10-12 dager, med et estimert daglig kostnadstap i produksjon på $350,000.

 

Ved å bruke en kompositt for å lime platene til overflaten, tok selve reparasjonen kun en – 1- dag. Denne løsningen sørget også for videre beskyttelse mot korrosjon og slitasje.

 

I starten så det ut som at denne løsningen var dyrere, dersom man kun hadde sett på selve reparasjonskostnaden. Men på grunn av mye kortere nedetid ble denne løsningen mye rimeligere, totalt sett. Den forenklet og reduserte også behovet for vedlikehold på lang sikt.

 

 

Eksempel 2: Beskyttelse mot slitasje i trakter (funnel)

Fordel – mindre vedlikehold/lengre levetid

Sted – UK

 

Penger spart – Etter 10 år var besparelsen i materialer, pr trakt, over £50,000 i forhold til en trakt uten beskyttelse og over £2,500 i forhold til en trakt med gummibelegg. Dette inkluderte ikke prisen av å unngå produksjonsstopp for å kunne bytte ut traktene eller beleggene. Det var 4-6 trakter i drift til enhver tid.

 

Ved et kalksteinsbrudd hadde de over tid slitt med at traktene som ble brukt til filtrering på anlegget var svært utsatt for slitasje. En slik trakt hadde en levetid på kun seks uker før den måtte byttes ut (det kostet £500-600 for en ny trakt). Dette resulterte også i at driften stanset med jevne mellomrom, når de de gamle traktene ble fjernet og nye ble tilpasset.

Pris for reparasjon og beskyttelse av trakter sammenlignet med å kjøpe nye trakterTid før traktene trengte utbytting, sammenlignet med kjøp av nye trakter

 

Ettersom dette skjedde alt for ofte begynte steinbruddet å se etter belegg som kunne redusere slitasjen. Først falt valget på et gummibelegg som kostet £150 per trakt, men denne varte kun i seks måneder. Til slutt falt valget på et epoksybelegg (lining) som kostet mer, rundt £200 per trakt, men hvor materialet varte i 18 måneder før det trengte vedlikehold. Dette betydde også at steinbruddet fikk lavere nedetids-kostnader og kunne produsere over lengre intervaller før man behøvde å utføre vedlikehold.

 

Konklusjon

Dette er bare to eksempler på løsninger der nye epoksy-materialer oppleves som om de har høyere kostnader, men hvor de blir betydelig rimeligere i det lange løp. Dette er enten fordi det gir en løsning som herder hurtig, og at man dermed unngår langvarig nedetid og forbedrer ytelsen, men kan også være på grunn av at epoksyløsningen har bedre kvalitet og dermed varer lengre uten at den aktuelle delen må erstattes eller vedlikeholdes.

Gratis guide til kostnadseffektivt vedlikehold i olje- og gassindustrien

Topics: Reparasjon, Beskyttelse, Vedlikehold

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Gratis guide til vedlikehold av fartøy på havet

Våre nyeste artikler