our office

Sveising: Finnes det bedre alternativer enn varmt arbeid?

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

Innvendige beslag som er limt på prosessutstyr i stedet for sveising

Sveising er en velkjent og svært utbredt teknikk for å sammenføye ulike komponenter og materialer. Rent fysisk, så medfører tradisjonell sveising at materialene smelter sammen ved hjelp av høy temperatur. Selv om sveising er blant de mest pålitelige teknikkene, så er det viktig å være klar over alle utfordringene. Hvilke alternativer finnes til sveising?

Blant de viktigste utfordringene med sveising er:

  • Helseskader som følge av sterkt lys, høy varme og forurensende damp og støv
  • Høy temperatur fører til flere forskrifter og krav som må følges
  • Krav til sveisesertifikat hos utførende arbeidere/bedrifter
  • Brann- og eksplosjonsfare
Gratis vedlikeholdsguide for maritime fartøy og utstyr

Hva er «cold bonding» (liming eller kald-sveising)?

Et alternativ til tradisjonell sveising er «cold bonding», som det heter på godt ‘nynorsk’ - eller kaldsveis. Kaldsveising kan best beskrives som en metode for å lime sammen to komponenter eller materialer uten bruk av varme.

Plater limt til tankvegger med Belzona

Gjort riktig vil kaldsveising oppnå det samme resultatet som tradisjonell sveising. Men forskjellen er at kaldsveis innebærer at du bruker en form for lim som binder materialene sammen, helt uten bruk av varme. Høy temperatur er, som nevnt over, en av de største utfordringene med tradisjonell sveising.

Kaldsveising (liming): Enkel løsning på komplekse problemer

En av de største fordelene med kaldsveising er at det er en svært enkel teknikk, som er spesielt godt egnet når du står ovenfor et vanskelig problem.

Kaldsveising ble første gang brukt av Belzona allerede sent på 1950-tallet for å feste ID-brikker på utstyr. Gjennom årene er limet gradvis forbedret for å oppnå bedre heft og motstå høyere trykk og temperaturer.

I dag er kaldsveising ansett for å være et fullgodt alternativ til tradisjonell sveising av flere årsaker:

  • Det er ingen fare for gnister eller elektriske feil, og dermed ikke behov for arbeidstillatelser eller sertifikater for varmt arbeid
  • Metoden kan brukes når sveising er utelukket på grunn av brann- eller eksplosjonsfare
  • Rask og enkel applikasjon på stedet, uten behov for spesialutstyr. Dette gjør teknikken ideell på trange steder eller når adkomst til reparasjonsstedet av andre grunner er vanskelig
  • Det er ikke behov for sliping eller annen maskinering på stedet, nedkjøling eller annen håndtering av varme etter sveisingen
  • Limet føyer seg etter ujevnheter og hulrom i materialet, slik at du oppnår 100 prosent kontakt mellom overflatene og dermed høy styrke
  • Moderne lim for kaldsveising er i dag uten løsemidler og miljøvennlig
Kaldlimt platearmering ombord på en offshore-plattform

Eksempel på kaldsveising

På begynnelsen av 2000-tallet ble det utviklet en egen løsning for å reparere dekks- og gulvplater, som typisk på skip eller industrianlegg er svært utsatt for korrosjon og slitasje.

Løsningen består av at flere dekks- eller gulvplater føyes sammen for å lage et helt nytt dekke, ved hjelp av kaldsveising med lim. Teknikken kan sammenlignes med laminering.

Andre bruksområder for kaldsveising er shimsing eller chocking, altså å bruke lim til å utbedre maskineri, utstyr eller andre overflater som har blitt ujevne eller slarkete som følge av korrosjon eller slitasje.

Belzona sine produkter og løsninger for kaldsveising er godkjent som en permanent løsning og er brukt på alle fartøy klasset av Germanischer Lloyd (nå, DNV GL) helt siden 1984.

Dersom du ønsker mer informasjon er du velkommen til å lese våre tester og case stories, eller ta direkte kontakt med oss i Belzona i Norge.

Gratis guide til kostnadseffektivt vedlikehold i olje- og gassindustrien

 

Topics: Reparasjon, Vedlikehold

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Våre nyeste artikler