our office

Korrosjonsbeskyttelse hos stor stålprodusent

Publisert av Alf Hansen

Ved et stålverk i Normandie, Frankrike, trengte kjølevannssystemet øyeblikkelig korrosjonsbeskyttelse. Grove partikler, som sand, silt og salt forårsaket alvorlig korrosjon da sjøvann ble brukt som kjølemedie. Det var avgjørende at overflatene ble reparert og beskyttet mot erosjonskorrosjon forårsaket av påvirkning over lengre tid.

Les mer

Hvorfor oppstår korrosjon under isolasjon (CUI) og hvordan løser du problemet?

Publisert av Alf Hansen

Korrosjon under isolasjon er et velkjent problem for industrien. Hvert år bruker operatørselskaper, serviceselskaper og hele leverandørkjeden store ressurser på å sjekke og vedlikeholde rør, tanker og annet utstyr. Målet er å unngå lekkasjer, og ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Men, hvorfor oppstår problemene med korrosjon? Er det mulig å unngå? Når problemet først har oppstått, kan det løses på en enkel og kostnadseffektiv måte?

Les mer

Tema: Reparasjon, Beskyttelse, Vedlikehold

Overflatebeskyttelse: Hvordan oppnå maksimalt feste?

Publisert av Alf Hansen

Når det kommer til belegg, er det én enkelt faktor som påvirker suksessen til en applikasjon mer enn noe annet; vedheft. Uten et sterkt feste til underlaget vil ethvert belegg være fundamentalt svekket og levetiden for valgt løsning kan bli redusert. Vi i Belzona ønsker å levere den støtte som kreves for å sikre at hver applikasjon blir vellykket.

For det første har vi brukt mange år på å forske på vedheft og utvikle produktene våre med dette i tankene – det meste av arbeidet er med andre ord allerede gjort! Alt som gjenstår, er å ta hensyn til noen få kjernepunkter under overflatebehandling og påføring; men før vi kommer inn på det, la oss snakke litt om vedheftsteori.

Les mer

Leading edge beskyttelse med kun ett lag av Belzona 5721

Publisert av Alf Hansen

Bruken av fornybare ressurser er en innovativ og bærekraftig måte å generere energi på. Sammenlignet med fossilt brensel er prosessen med å generere energi fra fornybare ressurser langt mer gunstig for klimaet. Vindenergi leder for tiden veien for den fornybare energi-sektoren og blir regnet som en av de største ressursene for ren energi i verden. Et resultat er at hundrevis av milliarder av dollar blir investert i sektoren hvert år, noe som gjør det til en av verdens raskest voksende industrier.

Les mer

Tema: Beskyttelse, Vindkraft

Sveising: Finnes det bedre alternativer enn varmt arbeid?

Publisert av Alf Hansen

Sveising er en velkjent og svært utbredt teknikk for å sammenføye ulike komponenter og materialer. Rent fysisk, så medfører tradisjonell sveising at materialene smelter sammen ved hjelp av høy temperatur. Selv om sveising er blant de mest pålitelige teknikkene, så er det viktig å være klar over alle utfordringene. Hvilke alternativer finnes til sveising?

 

Les mer

Tema: Reparasjon, Vedlikehold

Hvordan redusere slitasje på utstyr og prosessanlegg? Dette bør du vite

Publisert av Alf Hansen

Gevinsten ved å redusere slitasje er økt levetid på utstyr og anlegg. For å velge riktig løsning er det viktig å forstå årsakene til hvordan slitasje oppstår. Her får du vite det viktigste:

Les mer

Tema: Reparasjon, Beskyttelse, Vedlikehold

Hvordan kan man beskytte vingeblad (leading edge) på vindmøller?

Publisert av Alf Hansen

Vingebladet er ett av de mest utsatte punktene på en vindmølle. Derfor har beskyttelse av dette området (leading edge) vært et av de hyppigst omdiskuterte temaene innenfor vedlikehold av vindmøller. Vingebladet er avgjørende for bladets aerodynamiske effektivitet, og skader på vingeblad er kjent som det største problemet i vindkraft-industrien. 

Les mer

Tema: Beskyttelse, Vindmølle, Vindkraft

Reparasjon og beskyttelse av overflater: Når dyrest blir mest lønnsomt

Publisert av Alf Hansen

Kan løsninger som i utgangspunktet er mer kostbare vise seg å være mer økonomisk lønnsomme i lengden? Billige reparasjonssystemer kan være en bra kvikk-fiks og en midlertidig løsning på en skade eller lekkasje. Slike produkter er derimot sjelden av samme kvalitet som skikkelige produkter da de tåler mindre, og har kortere levetid.

Les mer

Tema: Reparasjon, Beskyttelse, Vedlikehold

Hvordan reparere lekkasjer og skader raskest mulig - og under ekstreme forhold?

Publisert av Alf Hansen

En av de virkelig store utfordringene til vedlikeholds-ansvarlige offshore, på skip og på land er den ekstremt korte tiden man har på seg til å foreta nød-reparasjoner, som en lekkasje fra et rør eller en tank.

Les mer

Tema: Reparasjon

Overflatebehandling for å beskytte mot aggressive kjemikalier

Publisert av Alf Hansen

I så godt som alle typer industri finnes det aggressive kjemikalier – og mange av disse er svært korrosive. Uten tilstrekkelig beskyttelse mot påvirkning av kjemikalier kan anlegg og utstyr som rørledninger, lagrings- og prosesstanker, forfalle. Etter hvert kan dette føre til alvorlig korrosjon og lekkasje.

Les mer

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Våre nyeste artikler