our office

Hvorfor oppstår korrosjon under isolasjon (CUI) og hvordan løser du problemet?

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

CUI problems on pipes

Korrosjon under isolasjon er et velkjent problem for industrien. Hvert år bruker operatørselskaper, serviceselskaper og hele leverandørkjeden store ressurser på å sjekke og vedlikeholde rør, tanker og annet utstyr. Målet er å unngå lekkasjer, og ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Men, hvorfor oppstår problemene med korrosjon? Er det mulig å unngå? Når problemet først har oppstått, kan det løses på en enkel og kostnadseffektiv måte?

I denne artikkelen får du oversikt over både velkjente og nye løsninger som kan hjelpe deg med å få has på CUI problemet.

 

Hva er korrosjon under isolasjon (CUI)?

Teknisk sett er korrosjon at metalliske materialer går i oppløsning, i hovedsak på grunn av elektrokjemiske reaksjoner. Dette er med andre ord fenomenet vi kjenner som rust. Du ser det overalt, på gamle biler, sykler og annet metall vi bruker i hverdagen.

 

Korrosjon under isolasjon (CUI) er rust som oppstår under isolasjonen på store rør, og et vanlig problem i flere industrier, deriblant oljeindustrien. I industrien er det vanlig å isolere rørsystem, lagertanker, og prosesstanker som opererer under høye temperaturer. Målet er å unngå varme- og energitap, så vel som av sikkerhetsmessige grunner.

Rust under isolasjon på rør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også: Reparasjon og vedlikehold av pumper, rør og tanker 

 

Problem: CUI er vanskelig å oppdage fordi metallet som ruster er skjult under isolasjon og kapsling.

 

CUI kan oppstå på:

 • Karbonstål
 • Rustfritt stål
 • Støpejern

Typiske CUI-problemer er rask overflatekorrosjon og groper som fører til tynnslitte vegger og eventuelt alvorlige skader på rørene. I noen tilfeller oppdages korrosjonen først når det oppstår en lekkasje. For å unngå nedetid brukes det derfor store ressurser på å sjekke og vedlikeholde rør i industrien.

 

Gratis vedlikeholdsguide for maritime fartøy og utstyr

 

Hvorfor oppstår korrosjon under isolasjon?

Hovedårsaken til problemet er fuktighet som kommer inn mellom rør og isolasjon. Årsaken til fukt kan blant annet være:

 • Vann som trekker inn i isolasjonen under byggearbeid, for eksempel ved lagring på fuktige steder eller når det legges isolasjon i dårlig værforhold
 • Skjøter i tradisjonell kapsling kan danne svakheter i isolasjonen og vannet kan trekke inn
 • Mekanisk skade på tradisjonell kapsling
 • Kondens på grunn av for eksempel temperatursvingninger
 • Lekkasjer i varmekabler eller tilhørende gjennomføringer
 • Feil fabrikasjons- eller monteringsstandard

 

Hva kan du gjøre for å løse CUI problemer?

Problemene som oppstår på grunn av korrosjon under isolasjonen kan ha forskjellige løsninger, avhengig av type stål hvor stor skade korrosjonen har forårsaket på røret. Samtidig er det viktig å løse oppgaven på en slik måte at du forebygger at problemet gjenoppstår i fremtiden. Her er de 3 mest utbredte CUI problemene og hvordan du kan løse dem:

 

1) Påfør beskyttende belegg

Den vanligste metoden er å legge på beskyttende belegg som stopper eller forhindrer videre korrosjon. Her er to måter å gjøre dette på:

 

 • Stenge produksjonen for å påføre beskyttende belegg rundt rørene.

  • Varmen fra rørene under produksjon er typisk så høy at tradisjonelt belegg ikke kan påføres, og derfor må man stenge ned produksjonen. Ulempen ved denne type operasjon er derfor tapt produksjon, med påfølgende negative økonomiske konsekvenser.

 

 • Påføre belegg direkte på varme rør

  • Det finnes gode varmeaktiverte og overflatetolerante belegg som kan påføres direkte på varme overflater uten å stenge ned produksjonen. Denne metoden krever ikke at det utføres varmt arbeid for å klargjøre underlaget.

Lesetips: Reparasjon og beskyttelse av overflater: Når dyrest blir mest lønnsomt

 

 fylling av grop korrosjon

2) Reparere og gjenoppbygge materialet

På karbonstål og støpejern kan korrosjon oppstå som et generelt problem, eller på et konsentrert område av det aktuelle utstyret. Generell overflatekorrosjon kan løses ved å påføre et varmeaktivert beskyttende belegg. På utstyr som har blitt utsatt for alvorlig korrosjon, og det er tydelige groper i materialet kan et reparasjons- og gjenoppbyggingsmateriale løse problemet. På samme måte kan du bruke et tilsvarende belegg til å forsterke tynnslitte vegger.

 

Les også: Overflatebehandling (coating): Hva bør du vite om polymeriske belegg?

 

 

3) Inspiser, isoler og beskytt mot fukt

Korrosjon under isolasjon kan ofte føre til at utstyr svikter helt. For å unngå at problemet oppstår er det derfor viktig å inspisere utstyret ofte. Det kan være en utfordring å inspisere under isolasjonen og derfor må isolasjonen legges slik at inspeksjon enkelt kan utføres. Med tradisjonell kapsling finner du derfor ofte svakheter og sprekker, som gjør at vann lettere trekker inn under isolasjonen.

 

Coating for å unngå CUI på rør cui_5

 

For å unngå slike sprekker kan du påføre et vannbasert mikroporøst belegg som vil tette og gi varig beskyttelse. Ved å velge et mikroporøst belegg fremfor andre typer belegg vil fuktigheten som allerede befinner seg under isolasjonen kunne trekke ut, uten at det vil trenge fukt inn på nytt utenfra. Fordelen med et slikt belegg er at du fortsatt kan inspisere rørene ved å fjerne belegget på et mindre område, og legge på nytt belegg i det samme området.

Vedlikeholdsguide for maritime fartøy

 

Bilder: Belzona. 

 

Topics: Reparasjon, Beskyttelse, Vedlikehold

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Gratis guide til vedlikehold av fartøy på havet

Våre nyeste artikler