our office

Reparasjon og vedlikehold av pumper, rør og tanker

Posted by Alf Hansen
Alf Hansen
Find me on:

Pumper, rør og tanker er et omfattende tema, ettersom slitasje kan oppstå på hundrevis av ulike steder i et anlegg. I denne artikkelen skal vi ta for oss i hovedsak tre områder, nemlig pumper, rørsystemer og tanker. Dette er noen av de mest vanlige stedene hvor man kan bruke polymeriske belegg for å reparere, beskytte og forbedre anlegg og utstyr.

 

Først starter vi med pumpene.pumper kan det oppstå mange typer skader, i hovedsak:

 • Nedbrytning fra korrosjon
 • Nedbrytning fra erosjon
 • Kjemiske angrep, m.m.

 

Gratis vedlikeholdsguide for maritime fartøy og utstyr

 

Erosjon og slitasje

Pumper og rør er konstant utsatt for erosjons-slitasje, ettersom det strømmer store mengder væske gjennom systemene hver dag. Partikler kan skade pumpedeler og casinger. I tillegg kan det det oppstå erosjon på grunn av konstant vannstrøm og korrosjon som følge av kjemikalier, kloakk og andre medier involvert i et prosessanlegg.

 

Lang leveringstid fra produsenter betyr ofte at en pumpe som er ute av drift kan forårsake langvarige forsinkelser og stans. Fullstendig utskifting er ofte svært kostbart.

Skader på rør fra erosjon

On-site må man se etter tegn som kan forklare årsaken til skaden, slik at man kan identifisere det faktiske problemet. På bildet over kan vi se skader som er forårsaket av partikler eller større fremmedelementer som går med væskestrømmen. 

 

Når dette blir forsterket av korrosjon forårsaket av aggressive medier i væskestrømmen kan det oppstå erosjon-korrosjon. Dette er korrodert stål som er erodert, noe som avdekker friskt stål som fortsetter å korrodere i økt tempo. Prosessen fortsetter slik, noe som resulterer i tap av godstykkelse og deformasjon. De fleste ville nok kassert denne pumpen, men det er mulig å reparere disse pumpene og få tilbake effektiviteten ved bruk av et polymerisk/ epoxy produkt.

 

For å reparere må man først forbehandle pumpen ved sandblåsing. Dette har flere formål:

 • Først fjerne løs rust samt skape en overflateruhet for maksimal vedheft mellom belegg og underlag.
 • Etter dette brukes et polymerisk sparkel for å gjenoppbygge profilen innvendig i pumpen, og andre komponenter hvor det er behov.
 • Deretter påfører man et beskyttende keramisk belegg som sørger for langvarig beskyttelse mot erosjon og korrosjon.

 

Basert på tidligere erfaringer vil kostnaden av en epoksy løsning være ca. 20% av kostnaden ved utskiftning.

Skade på rør fra kavitasjon, groptæring

Kavitasjon

En annen type skade som kan inntreffe er kavitasjon. Typiske tegn på kavitasjon er lokal groptæring, som dannes ved at luftbobler imploderer nær metalloverflaten, noe man kan se på bildet over. Dette skjer oftest i områder med lavt vanntrykk, særlig på bakre del av pumpeimpellere.

 

På grunn av måten kavitasjon oppstår på, blir man nødt til å bruke en løsning som tåler mye. En hard keramisk løsning vil være for sprø og mangle fleksibiliteten som trengs for å tåle energien av sammenstøt. Derfor bruker man et elastomerisk belegg for å beskytte mot kavitasjon. Dette belegget kan stå imot deformeringen forårsaket av kavitasjon.

 

Gratis vedlikeholdsguide for maritime fartøy og utstyr

 

Rørsystem

Rør får skader både utvendig og innvendig, fra erosjon og korrosjon.

 • Utvendig kan det ofte oppstå korrosjonsangrep, noe som gjør at man trenger en løsning som kan lage en barriere mellom røret og miljøet rundt.
 • Innvendig kan man i tillegg se slitasje fra erosjon og kjemiske angrep, gjerne i høye temperaturer. Det vil også her være behov for en beskyttelse mellom mediet og underlag.

 

Begge disse typene angrep vil føre til at veggtykkelsen i røret svekkes, noe som videre kan føre til lekkasjer, som ofte fører til produksjonsstans mens røret repareres eller blir erstattet. Denne nedetiden er svært kostbar, men kostnaden kan reduseres ved å bruke en polymer løsning.

 

Reparasjoner av rørsystemer

For å gjenopprette integriteten på rør, forsterke utstyr, samt tette lekkasjer kan man benytte en polymer løsning, hvor man enten bruker lokal tetting eller en fullt omsluttende Superwrap.

 

For å beskytte mot fremtidig skade kan man også bruke innvendig belegg i røret for å beskytte mot erosjon og korrosjon. Dette kan enten bli gjort for hånd, eller med en spin-spray metode.

Belegg kan sørge for beskyttelse mot erosjon, korrosjon og kjemiske angrep, selv ved høye temperaturer.

 

 

Utvendig og innvendig slitasje på tanker

Taket på tanken er utsatt for hurtig nedbrytning på grunn av korroderende damp fra mediet som er lagret i tanken. Veggene i tanker kan også være utsatt for korrosjon og særlig sveiser kan være utsatte punkter for lekkasjer.

 

På underlaget kan det oppstå mikrobiologisk fremkalt korrosjon (MICR). Klorider og sulfater som finnes i mediet kan korrodere innsiden på stålbeholdere. Innsiden av betongtanker kan erodere ved nedsenkning i vann, eller korrodere ved kjemiske angrep, som fører til sprekker og lekkasjer, noe som igjen kompromitterer effektiviteten på anlegget.

 

Ved å ta i bruk belegg kan man beskytte innsiden av tanker og beholdere, vanligvis med et kjemikalie-resistent belegg. Dette er en varig og effektiv løsning, og dermed et veldig godt alternativ til tidkrevende reparasjoner eller utskifting. En annen fordel er at man kan bruke karbonståltanker istedenfor rustfrie ståltanker, noe som vil holde kostnadene nede.

 

En løsning på problemer med bunnen i tanker er et tankbase-beskyttelsessystem, som virker ved at et produkt blir påført sammen med en forsterkningsduk. Forseglingen er en fleksibel membran, som gjør at man får en pustende effekt. Væske kan ikke trenge gjennom membranen, men fuktighet slipper ut. Dette skaper en tørr underside.

 Slitasje på betong kan skje på mange måter


Betongslitasje

Behandlingsprosessen av avfallsvann og andre prosesser utsetter betong for en rekke forskjellige typer slitasje, som for eksempel:

 • Erosjon-korrosjon
 • Fysisk skade
 • Kjemiske og mikrobiologiske angrep
 • Karbonatisering
 • Fryse-tine sykluser

Relativt høye fuktighetsnivå, nødvendigheten av herding ved lav temperatur, og kravet om å holde drift i gang kan gjøre reparasjoner veldig vanskelig.

 

Ved å bruke en reparasjonskompositt som er spesielt egnet for å gjenoppbygge og reparere slitasje på betongflater, kan man reetablere den originale profilen på en enkel måte med minimal nedetid og uten varmt arbeid. Kompositten herder i løpet av noen timer, og oppnår full mekanisk hardhet etter kort tid. Man kan videre legge på et belegg for å øke motstandsdyktigheten mot vanlig slitasje og korrosjon, noe som øker levetiden uten at høye kostnader påløper.

Vedlikeholdsguide for maritime fartøy

Belzona-bloggen

En blogg fra Beltech Solutions - hvor folk fra alle industrier samles for å lese og lære om de beste og mest kost-effektive metodene for reparasjon, beskyttelse og forbedring av utstyr og anlegg!

 

Få nye artikler på e-post:

Anbefalte artikler for deg

Gratis guide til vedlikehold av fartøy på havet

Våre nyeste artikler